Protocol (hoog)begaafdheid

Leerlingen worden door ons gekenmerkt als hoogbegaafd als zij een intelligentie-
onderzoek hebben ondergaan waaruit blijkt dat er sprake is van hoogbegaafdheid
(IQ > 130). Daarnaast hanteren wij het SiDi R protocol (Instrument voor signalering
en diagnosticering van (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs).
Hieruit moet blijken dat de leerlingen eigenschappen bezitten waarvan kan worden
verwacht dat zij kunnen presteren op (hoog)begaafd niveau.

Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen,
omdat ook deze kinderen uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg
verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld de ene
(hoog)begaafde leerling op sociaal gebied erg sterk, terwijl een andere
(hoog)begaafde leerling juist erg op zichzelf is gericht. De ene (hoog)begaafde
leerling toont zicht bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl een andere (hoog)begaafde
leerling door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren
heeft en dit niet (meer) laat zien.

Om er voor te zorgen dat de leerling zijn motivatie om te leren behoudt, overlegt de leerkracht en/of de intern begeleider (IB-er) met de ouders/ verzorgers van het kind.

Het protocol is in te zien bij de directeur.

img_1021