Passend Onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht dat alle kinderen tot hun recht komen. Ondanks deze benadering kunnen er kinderen zijn, die zich toch niet evenwichtig ontwikkelen. Voor deze kinderen zijn specifieke maatregelen nodig. Hierbij kunnen wij gebruik maken van de ondersteuning van het samenwerkingsverband PassendWijs. PassendWijs heeft als doel, meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen op de basisschool op te vangen, zodat er minder kinderen naar de speciale school voor basisonderwijs gaan.
Dit gebeurt door onder andere aanpassing van de organisatie, nascholing van leerkrachten of inzet van andere leermiddelen.

 

Binnen PassendWijs worden afspraken gemaakt over de opvang van kinderen met leer- en gedragsproblemen. De gemaakte afspraken en plannen staan in het jaarlijks vast te stellen ondersteuningsplan.

Door de uitvoer van het ondersteuningsplan hopen wij een optimale zorg op alle gebieden aan alle kinderen van de Anne Frankschool te bieden. Zie de inhoud van dit ondersteuningsplan. In het school-ondersteuningsprofiel staat beschreven: het niveau van de basisondersteuning, de organisatie van de extra ondersteuning en onze ambities.

img_1022