Dyslexieprotocol

Het protocol leesproblemen en dyslexie beschrijft hoe wij omgaan met risicokinderen op het gebied van taal/lezen en geeft tevens de doorgaande lijn op het gebied van lezen, spelling en taal aan.

Het protocol is in te zien bij de directeur.

img_0915