Zorg

De zorg voor het kind begint al voor de aanmelding. Wij vinden het belangrijk dat u een goede schoolkeuze maakt. Uw kind moet per slot van rekening acht jaar naar de basisschool.

Wij proberen de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen en het onderwijs aan uw kind aan te passen. De speciale zorg staat uitvoerig beschreven in het ondersteuningsplan. De interne begeleider (Noortje Ongkiehong) co├Ârdineert de zorgverbreding en ziet erop toe, dat we volgens ons ondersteuningsplan werken. Welke stappen er ondernomen worden als er speciale zorg bij uw kind nodig is, kunt u lezen bij de zorgstructuur.

Daarnaast hanteren wij voor specifieke zorg de volgende protocollen:

  • Protocol leesproblemen en dyslexie
  • Protocol (hoog)begaafdheid
  • Pestprotocol