Schoolplan

Schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school eens in de 4 jaar het beleidĀ van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Hierbij gaat het om onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en interne kwaliteitszorg. Wij zijn wettelijk verplicht om systematisch de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en maatregelen te nemen om die kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Download hier onsĀ schoolplan 2015-2019.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.