Ziek melden

U kunt uw kind(eren) ziek melden via Social Schools. Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt, neemt de leerkracht contact met u op.

img_0934