Raad van toezicht

Voor de wet zijn de Anne Frank Montessorischool in Doesburg en de Anne Frankschool in Ellecom één school. Er is een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit ouders van beide scholen. De directeur van de scholen is tevens bestuurder.

De RvT controleert het beleid van de directeur/bestuurder.

Dit doen zij onder andere aan de hand van de vastgestelde Richting Gevende Uitspraken (RGU’s), die weergeven wat de RvT belangrijk vindt. Deze uitspraken zijn:

- De RvT hecht aan kwalitatief goed onderwijs

- De RvT hecht aan een kwalitatief sterke schoolomgeving

- De RvT hecht aan onderwijs dat past voor alle leerlingen

- De RvT hecht aan eigentijds en aansprekend onderwijs

- De RvT hecht er aan dat de schoolomgeving voor iedereen een plezierige en veilige leef- en leergemeenschap is

- De RvT hecht er aan dat kinderen zich met respect voor hun omgeving (medemens, gemeenschap en natuur) tot ondernemende en zelfstandige mensen ontwikkelen

Deze uitspraken komen naar voren binnen het beleid van de school. De uitwerking van dit beleid wordt gedurende het jaar getoetst via diverse middelen, zoals school ontwikkelplannen,enquêtes en evaluaties.

Schroom niet ons te benaderen bij vragen over de invulling van de richting gevende uitspraken of andere onderwerpen.

De Raad van Toezicht vergadert één keer in de zes weken.

Het e-mailadres is: raadvantoezicht@montessorischooldoesburg.nl

img_0940