Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden die bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De M.R. houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige zaken. Hierbij kunnen zij een adviserende rol hebben, of er wordt om instemming gevraagd. In de statuten staat beschreven om welke zaken het gaat.

De volgende ouders zitten in de M.R.:

Informatie volgt later

De volgende leerkrachten zitten in de M.R.:

Informatie volgt later

mailadres van de MR: mr@montessorischooldoesburg.nl

img_1042