Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden die bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De M.R. houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige zaken. Hierbij kunnen zij een adviserende rol hebben, of er wordt om instemming gevraagd. In de statuten staat beschreven om welke zaken het gaat.

 

De volgende ouders zitten in de M.R.:

  • Wytske de Jonge-Bakker (ouder Ellecom)
  • Tessa de Leur (ouder Doesburg)
  • Caja Dreuning (ouder Doesburg)

 

De volgende leerkrachten zitten in de M.R.:

  • Gerrit Hammink (Ellecom)
  • Anneliese Brussaard (Doesburg)
  • Minke Schoemaker (Doesburg)

Medezeggenschapsraad 2017-2018

 

mailadres van de MR: mr@montessorischooldoesburg.nl

img_1042