Aanmeldingsprocedure

Indien u als ouder/verzorger belangstelling heeft voor onze school, kunt u contact opnemen met de directeur. U krijgt de schoolgids toegestuurd en er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Aan het eind van het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier.

 

Als wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt dit op onze administratie verwerkt en ontvangt u een bewijs van inschrijving. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor een intakegesprek. Hier wordt met u afgesproken welke dagdelen uw kind kan komen inlopen voordat het 4 jaar wordt. Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is, mag het definitief naar school.

img_1003