Ouders

Ons uitgangspunt is dat leerkrachten en ouders belangrijke partners zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk dat de school zorgt voor voldoende laagdrempelige contacten met ouders.

De volgende activiteiten bieden hiertoe de mogelijkheid:

  • Eeninloop van 8.15 uur tot 8.30 uur; ouders mogen mee naar binnen en worden in de gelegenheid gesteld het werk van hun kind in te kijken;
  • Drie keer per jaar is er de mogelijkheid voor een 10-minutengesprek (november, januari en juni);
  • Er is daarnaast altijd de mogelijkheid tot een gesprek op verzoek van de ouders of de leerkracht;
  • Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden in de groepen.