Overblijven

Wij hanteren een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen de hele dag op school zijn.

Kinderen spelen buiten tussen 11.45 uur en 12.15 uur onder toezicht van ouders.

Om 12.15 uur gaan de kinderen samen met de leerkracht lunchen.

Ouders betalen elk schooljaar €25,- per kind om de kosten te dekken voor deze overblijfregeling. De ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar hiervoor een factuur.

IMG_0918