Snappet Connected Learning

snappet

Een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen! Onze kinderen (nu nog groep 5/6) werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Hierbij worden de verwerkingen van rekenen en spelling voornamelijk digitaal gemaakt.

In het systeem van Snappet worden de gemaakte opgaven direct beoordeeld en krijgen de kinderen én de leerkracht meteen feedback over de gemaakte verwerking. Werken met Snappet zorgt voor:

  • Meer leerresultaat
  • Meer inzicht en handelingsperspectief
  • Meer tijd en ruimte