Acadin.nl

Acadin

Acadin biedt een digitale leeromgeving voor het organiseren van ons
verrijkingsonderwijs. Vanuit deze omgeving hebben we de beschikking over een breed en gevarieerd aanbod van geschikt verrijkingsmateriaal voor talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen.

Ze kunnen hierbij zelf ook zoeken naar leeractiviteiten die hen aanspreken om mee aan de slag te gaan. Zo kunnen we voor én met deze
leerlingen een passend aanbod samenstellen.