4-x-wijzer

vierxwijzer

Elkaar inspireren en samen zoeken naar de ideale leersituaties m.b.v. de principes van de Meervoudige Intelligentie.

Onze kinderen verwerken de informatie voor de zaakvakken in een zinvolle en betekenisvolle context

Onze kinderen verwerken de informatie voor de zaakvakken in een zinvolle en betekenisvolle context volgens 4 stappen: V (van Vragen; de antwoorden hierop zijn dekkend voor de kerndoelen), I (van Ik; wat weet ik al en wat zou ik willen weten?), E (van Experimenteren en Ervaren; met behulp van 16 kaarten wordt een leerrijke omgeving gecreëerd), R (van Resultaat; wat hebben we gedaan en geleerd van dit thema in de afgelopen 3 weken?).

Bij VierKeerWijzer® gaan we binnen de thema’s uit van twee principes: Trainen en beleven.
Trainen is het aanleren van denkstrategieën en kennis. Om de denkstrategieën in beeld te krijgen maken we binnen VierKeerWijzer® gebruik van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. Hij onderscheidt daarbij acht intelligenties:

  • De lichamelijk-kinesthetische intelligentie: toneel, sport, dans e.d.
  • De visueel-ruimtelijke intelligentie: denken in beelden; het zien.
  • De logisch-mathematische intelligentie: schema’, symbolen, verbanden.
  • De interpersoonlijk intelligentie: inleven in de belevingswereld van de ander; feedback.
  • De verbaal linguïstische intelligentie: lezen, schrijven, luisteren, spreken.
  • De muzikaal-ritmische intelligentie : muziek, ritme, structuur.
  • De intrapersoonlijke intelligentie: (na)denken over jezelf, meningen, opvattingen.
  • De naturalistische intelligentie: natuur, planten, dieren, milieu.

Kinderen leren op verschillende manieren. De één leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Met deze verschillen tussen kinderen proberen wij rekening te houden met behulp van dit organisatiemodel voor adaptief onderwijs.

 

De leerstof wordt via leerkracht gebonden lessen aangeboden, waarna de kinderen een keuze hebben uit de 16 opdrachtkaarten, volgens de acht intelligenties, om het thema uit te diepen.